LV / EN / RU
GALERIJAS
Agresivitāte smilšu spēles terapijā ar bērniem, 3 gadījumu analīze
2017.gada 11.novembrī Rīgā notika Dr.Phil. Ruth Noel – Hermann, psihoanalītiskās bērnu un jauniešu psihoterapeites, Šveices Psihologu biedrības locekles, Šveices Smilšu spēļu psihoterapijas biedrības (SGSST) locekles, ISST apmācīt tiesīgas psihoterapeites seminārs par “Agresivitāti smilšu spēles terapijā ar bērniem, 3 gadījumu analīze”. Seminārā tika apskatīti terapeita uzdevumi smilšu spēles terapijā darbam ar agresīvu bērnu. Atvedot uz terapiju bērnu ar agresīvu uzvedību, terapeitam ir jāmeklē atbildi uz jautājumiem: ko bērns ar savu agresīvo uzvedību vēlas pateikt ārējai pasaulei un vecākiem. Lektore aicināja ieskatīties dziļāk bērna agresijas dziļumos, viņa uzvedībā kā aizsardzības reakcijā, viņa sajūtās par pārdzīvoto frustrāciju, vilšanos un aizvainojumu. Semināra vadošā tēma tika saistīta ar bērnu agresijas cēloņu dziļāku izpēti un izpratni. Kā ilustratīvais materiāls, tika piedāvāti 3 terapijas gadījumi, kuros lektore ļāva ieskatīties katra bērna agresivitātes cēloņu izpētē. Skatot bērna agresiju ģimenes sistēmas kontekstā, lektore stāstīja par savu darbu ar bērna vecākiem gan individuāli, gan pārī. Bērna vecāku strīdi, nesaskaņas, savstarpējie aizvainojumi, starp paaudžu konflikti, pašu vecāku agresija bieži bija fons bērna agresivitātes attīstībai. Lielu uzmanību lektore veltīja pārneses jautājumiem terapijas procesā, kā arī paša terapeita pretpārnesei darbā ar agresīvu bērnu un viņa vecākiem.
2017. gada augustā norisinājās LSST kārtējais, septītais, Vasaras skolas semināras, kurš pēc tradīcijas notika viesmīlīgajās Jūrmalas Pilsētas muzeja telpās
Vasaras skolas tēma:
 • LATVIA KĀ ISST NACIONĀLĀ BIEDRĪBĀ
 • TILTS NO INDIVĪDA INDIVIDUĀLA INDIVIDUĀCIJAS CEĻOJUMA UZ KOLEKTĪVO

Dr. Alexander Esterhuyzen, ISST prezidents, Honkonga

Lai kļūtu par unikālu personību, man ir jāatzīst un jāpieņem arī mana solidaritāte ar citiem. Individuācija pēc definīcijas nevar notikt izolācijā. Tā paredz citu esamību un pieprasa to. Tātad, lai arī Jungs un citi ar dažiem pamatojumiem varēja nolādēt institucionālās jeb kolektīvās dzīves novienādojošo efektu, tas joprojām ir un paliek nepieciešamais konteksts jeb nosacījums individuācijas procesam. Mums mūsu organizācija nodrošina "trauku" mūsu metodei, vienkārši smilšu kasti. Smilšu spēles materiāli un terapeitiskais ietvars nodrošina ''trauku/konteineru'' individuālam klientam.

Izaicinājums dalībniekiem: kur jūs redzat sevi kolektīvā kontekstā?

LSST kārtējais, septitais, Vasaras skolas semināras pēc tradīcijas notika viesmīlīgas Jūrmalas Pilsētas muzeja telpās. Atklājot semināru Vera Ščerbakova sveica dalībniekus ne tikai kā LSST biedrus, bet kā Naciolālas ISST biedrības biedrus un pastāstīja par 24.ISST kongresa norisi un svarīgu vēsturisku notikumu - Latvijas biedrības (LSST) pieņemšanu Starptautiskajā biedrībā (ISST).

LSST biedre Dace Visnola vasaras skolas noslēgumā aicināja uz savu gleznu izstādi - "Ave Sol! Esi sveicināta, saule!" - Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros, kur visi varēja uzzīmēt savu sauli smiltīs izstādes centrālajā saulē.

Turpinot dalīšanos ar iespaidiem no Kongresa, Vera Ščerbakova nolasīja referātu: “Svētais Vulkāns”
Turpinot dalīšanos ar iespaidiem no Kongresa, Vera Ščerbakova nolasīja referātu: “Svētais Vulkāns”
Semināra turpinājumā Guna Berga pastāstīja par Havajsalu dabu un vēsturi, jo Kailua-Konas sala radīja kongresam unikālu atmosfēru
Semināra turpinājumā Guna Berga pastāstīja par Havajsalu dabu un vēsturi, jo Kailua-Konas sala radīja kongresam unikālu atmosfēru


2017.gada 19-13. jūlijs - ISST kongress Havaju salās
24th ISST Congress
DESTRUCTION AND CREATION IN THE FERTILE FIELDS OF SANDPLAY
July 19-23, 2017
Kailua-Kona, Hawai’i
No Latvijas ISST kongresā piedalījas LSST prezidente Vera Ščerbakova un viceprezidente Guna Berga

Sestdienā, 22.jūlijā, ISST Ģenerālās Asamblējas laikā laikā, Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība tika pieņemta Internacionālā Smilšu spēles terapijas biedrībā kā Nacionālā biedrība. Svinīgs un nozīmīgs notikums Latvijas Smilšu spēles terapijas vēsturē. Verai Ščerbakovai tika gods Latvijas kolēģu vārdā sveikt kolēģus no visas pasaules un lūgt Vācijas smilšu spēles biedrības (DGST) kolēģus aiznest visu Latvijas smilšu spēles terapijas praktizētāju un terapeitu pateicību mūsu skolotājai Lindei fon Keizerlinkai, kuras ilggadējs darbs Latvijā beidzot vainagojas ar panākumiem - Latvijas Nacionāla biedrība kļuva par daļu no ISST – biedrības, kuru nodibināja metodes pamatlicēja Dora Kalfa.

Kongresa atklāšana

Kongresa atklāšana
Balsošana par Latvijas uzņemšanu ISST
Kongresa noslēgums


2016.gada oktobrī vairāki Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības pārstāvji apmēklēja un uzstājas kārtējā 15. vācu valodā runājošo zemju smilšu spēles terapijas konferencē par tēmu: Zeme - dzīves telpa un simbols
15. vācu valodā runājošo zemju smilšu spēles terapijas konference Johannesstift, Berlīnē, Špandau 2016. gada 21.–23. oktobrī

Sestdienā, 22.10.2016
14.30 – 16.00, Līga Rāviņa un Vita Kārkliņa paralēlas darba grupās prezentēja smilšu spēles terapijas gadījumu „Caur iztēles pasauli uz dzīves iespējām“, 8-gadīgas meitenes īpašā spēja radīt ģimenei jaunu turpinājumu.

Svētdienā, 23.10.2016
09.15 – 10.15 Vera Ščerbakova prezentēja savu referātu: “Gaia – Mātes-Zemes arhetipa enerģija kā galvenais traumu dziedinošais faktors smilšu spēles terapijā”.
Berlin 2016 (no kreisās puses DGST prezidents Jorks Raše, LSST prezidente Vera Ščerbakova, vācu valodas tulks un LSST Goda biedrs Ārija Servuta, DGST valdes locekle Ulrika Hinča)


2016.gada 5-11. augustā Apšuciemā norisinājās International Society for Sandplay Therapy Intensive Training Week (ISST ITW)
2016.gada vasarā Latvijā notika Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (ISST) valdes sēde. Uz Rīgu bija ieradušies un strādāja ISST valdes locekļi no visas pasaules. ISST valdes sēdes darba nedēļas laikā ISST prezidents Aleksandrs Esterhaizens (Alexander Esterhuyzhen, Honkonga) un ISST valdes locekle Trudija Rankina (Trudy Rankin, ASV) divreiz apciemoja Veras Ščerbakovas praksi, kur abu valstu kolēģi apsprieda LSST un ISST turpmāko sadarbību, kā arī Aleksandrs Esterhaizens sniedz inteviju žurnālam Annas Psihologija (publicēts 2016.gada novembrī), kā arī lasāms mūsu mājas lapā, sadaļā raksti.

Pēc tam, vairāki ISST skolotāji: Aleksandrs Esterhaizens (Honkonga), Trudija Rankina (ASV), Bettija Džeksone (ASV) un Lenora Šteinharde (Israel) sadarbībā ar LSST valdi, Apšuciemā novadīja Intensīvo Darba Nedēļu (ITW). ITW pēc ISST tradīcijas novada valstīs, kurās intensīvi attīstās Smilšu spēles terapijas metode un kurās tiek veikti sagatvošanas darbi ar mērķi stāties Starptautiskajā Smilšu spēles terapijas biedrībā. ITW noslēguma dienā notika atvadu balle, kuras laikā LSST pārstāvji sveica ITW dalībniekus no 14 pasaules valstīm un pasniedza tiem dāvanas.

(no kreisās puses) Vera un Nikolajs Ščerbakovi, Aleksandrs Esterhaizens, Guna Berga
Guna Berga, Vera Ščerbakova, Aleksandrs Esterhaizens
Vera Ščerbakova, kopā ar tulku Inesu Ruku, Gunu Bergu, Ivetu Pļaviņu un Maiju Bisenieci, LSST vārdā sveic noslēguma pasākuma dalībniekus
Vera Ščerbakova, kopā ar tulku Inesu Ruku, Gunu Bergu, Ivetu Pļaviņu un Maiju Bisenieci, LSST vārdā sveic noslēguma pasākuma dalībniekus
Vera Ščerbakova, Trudija Rankina, Aleksandrs Esterhaizens, Guna Berga
Žurnālistes Ilzes Oldšteinas intervijas ar Aleksandru Esterhaizenu laikā (Ilze Oldšteina, tulks Anda Vāczemniece, Vera Ščerbakova, Guna Berga)
Uz noslēguma mandalas fona ITW Skolotāji (no kreisās puses) Trudija Rankina, Bettija Džeksona, Aleksandrs Esterhaizens, Lenore Šteinharde
Dalībnieki no Latvijas kopā ar ITW skolotājiem (no kreisās puses) Vera Ščerbakova, Trudija Rankina, Bettija Džeksone, Aleksandrs Esterhaizens, Guna Čače, Iveta Pļaviņa, Guna Berga, Maija Biseniece, Lenora Šteinharde


Dr. med. Ulrikes Hinšes (Ulrike Hinsch) seminārs "Aspergera sindroms smilšu spēlē un kā to izprast no dažādiem skatu punktiem" 2016. gada 29. aprīlī Jūrmalas pilsētas muzejā
Semināra kopsavilkums
Ļoti patīkamā atmosfērā man bija iespēja pastāstīt lielai Latvijas smilšu spēles terapeitu grupai par savu pieredzi psihoterapeitiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem, kam ir autiskā spektra traucējumi, jo ​​īpaši Aspergera un uzmanības deficīta sindroms. "Ar bērnu kaut kas nav kārtībā!", "Ar zēnu kaut kas taču jādara!" ― tā ir visbiežākā cilvēku atbildes reakcija uz bērnu un jauniešu uzvedības traucējumiem. Un reizēm paiet ļoti ilgs laiks, kamēr šiem pacientiem tiek uzstādīta precīza diagnoze, kas ir pamats sekmīgai terapijai. Emocionāliem un uzvedības traucējumiem parasti ir vairāki cēloņi. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem medicīnā un psihoterapijā par Aspergera sindroma, UDHS un UDS diagnostiku un ārstēšanu, tika demonstrētas atsevišķas smilšu bildes, kuras veidojuši dažāda vecuma bērni, kā arī parādīta kādas jaunietes un divu ilgāku smilšu spēles terapijas procesu norise. Semināra dalībnieki apsprieda smilšu spēles terapijas iespējas un ierobežojumus, kā arī diskutēja par citu psihoterapijas metožu pielietošanas iespējām un vecāku iesaistīšanu bērna psihoterapijas procesā. Ieteicamā literatūra par semināra tematu un dzīvā diskusija par metodisko pieeju smilšu spēles terapijā ar bērniem un jauniešiem semināru padarīja interesantu arī pieredzējušiem smilšu spēles terapeitiem.
Paldies par silto uzņemšanu!

Ulrike Hinsch
Šarlotenburgā, Berlīnē, 2016. gada 3. maijā

Ulrika Hinč kopā ar tulku, LSST goda biedri, Āriju Servutu un LSST biedrības valdes priekšsēdētāju Veru Ščerbakovu
Dr. med. Ulrikes Hinšes (Ulrike Hinsch) seminārs "Enurēze un enkoprēze bērniem un pusaudžiem, viņu smilšu spēles process un vajadzības. Darbs ar vecākiem" 2016. gada 30. aprīlī Jūrmalas pilsētas muzejā
Semināra kopsavilkums
Sestdien Jūrmalas pilsētas muzejā kuplā skaitā bija ieradušies smilšu spēles terapeiti no Latvijas, kā arī viešņa no Kaļiņingradas, lai apspriestu metodes un pieejas palīdzībai bērniem un jauniešiem, kuri cieš no enurēzes un enkoprēzes. Seminārā tika prezentēti jaunākie pētījumu rezultāti medicīnā un psihoterapijā par enurēzes un enkoprēzes diagnostiku un ārstēšanu, kā arī apspriestas atšķirības un terapijas grūtības. Tika demonstrētas atsevišķas pacientu smilšu bildes un aplūkoti divi (zēna un meitenes) psihoterapijas procesi. Tika iztirzāti vispārīgi metodoloģiskie jautājumi un dažādu psihoterapijas virzienu (ģimenes psihoterapija, psihoanalīze, mākslas terapija, pedagoģija, sociālais darbs) pārstāvju viedokļi. Pateicos par silto uzņemšanu un labo sadarbību! Novēlu smilšu spēles terapijai Baltijā visu to labāko un ceru uz tikšanos nākamajā gadā!

Ulrike Hinsch
Šarlotenburgā, Berlīnē, 2016. gada 3. maijā
E-pasta adrese: uhinsch@gmx.de

Ulrika Hinča ar semināra dalībniekiem un organizētājiem


2015. gada 26. septembrī norisnājās Stanislavas Smaginas seminārs “Smiltis filozofija un kulturoloģija” Latvijas Universitātes bibliotēkas telpās O.Kalpaka bulvārī
LU bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska sveic LSST biedrus un novada dalībniekiem ekskursiju par nesen restaurētajām bibliotēkas telpām
Semināra dalībnieki
Stanislāva Smagina stāsta par Smilšu dievieti Psamatu, tās izcelsmi un lomu mitoloģijā
Semināra organizētāji un dalībnieki


Teātra muzējā 2015. gada 23, maijā norisnājās trešais seminārs ciklā - ''Smilšu spēles terapijas prakse"
Semināra laikā tiks aplūkotas šādas tēmas:
 • Smilšu spēles terapija darbā ar bērniem, vardarbības upuriem. Gadījuma analīze. (Irina Kaminska)
 • "Dusmu pūķis smilšu spēlē" jeb agresijas atklāšana un transformācija. Gadījumā analīze, Aira Briede
 • "Nāves pārvarēšana". Smilšu spēles terapija krīzē. Gadījuma analīze. (Vera Ščerbakova)


Irina Kaminska savas uzstāšanas laikā
Aira Briede uzstāsnās laikā
Irina Kaminska, Vera Ščerbakova un Aira Briede ar ziediem no pateicīgiem klausītājiem


2015. gada 28. augustā Jūrmalas pilsētas muzejā norisnājās kārtējā LSST vasaras skola, kuras tēma bija "Apzinātība"
Vasaras skolas lektori Sandis Dūšelis un Indra Majore-Dūšle
2014.gada 22.novembrī notika otrais seminārs no cikla: „Smilšu spēles terapija praksē”
Seminārā uzstājās: Guna Čače, Vita Apsīte, Inta Kalniņa. 22.novembra seminārs: „Smilšu spēles terapijas prakse”.
 • Guna Čače "Mātes arhetipa postošais un radošais spēks";
 • Vita Kirilova (Apsīte) "Mātes tēla rekonstrukcija smilšu spēles terapijas procesā";
 • Inta Kalniņa: "Negodīgi! Mani apzog! vai greizsirdība un skaudība."


Stāsts būtu nedaudz par objektu attiecību teorijām, vairāk par Melāniju Kleinu un gadījumi smilšu spēles terapijā manā pieredzē.

Vita Kirilova lasa referātu
Intas Kalniņas uzstāšanas
Vera Ščerbakova atklāj semināru


2014.gada augustā notika kārtējais Vasaras skolas seminārs
Semināra tēma bija: „Ēna” un tajā ar savām zināšanām dalījās Guna Čače, Guna Berga, Ieva Lass un Alla Šelgunova.

Guna Čače lasa referātu
Guna Berga organizē kopējo dziesmas dziedāšanu
LSST valdes locekļi, Vasaras skolas semināra organizētāji, kopā ar viesi no Krievijas (no kreisās puses, Guna Čače, Vera Ščerbakova, Guna Berga, Ieva Lāss, Alla Šelgunova).
Vasaras skolas dalībnieki ar prieku piedalās kopējā latviešu spēka dziesmas dziedāšanā, ko organizēja Guna Berga
Vasaras skolas dalībnieki ar prieku piedalās kopējā latviešu spēka dziesmas dziedāšanā, ko organizēja Guna Berga
Alla Šelgunova lasa savu referātu


2014.gada 10.maijā E.Smiļģa muzeja telpās notika pirmais seminārs ciklā: „Smilšu spēles terapijas prakse”. Savus referātus nolasīja Gunta Krūma, Olga Skvorcova un Ilva Dandzberga
Semināra tēmas:
 • Gunta Krūma „Onkoloģisku pacientu tuvinieku psihoemocionālie stāvokļi ārstēšanas gaitā saistībā ar smilšu spēles terapiju”
 • Olga Skvorcova „Neapjaušamās smilšu spēles šķautnes".
 • Ilva Dandzberga „Noslēpumaina pilsēta”.


Gunta Krūma
Olga Skvorcona
Ilze Dandzberga, savu referātu lasīšanas laikā


2013.gada augustā LSST biedrības valde organizēja Vasaras skolas semināru par tēmu „Maska”.
Vasaras skolas programma:
 • 1.Personas (Maskas) jēdziens analītiskajā psiholoģijā”, Gunas Čačes (Junga analītiskās psihoterapeites, sertificētas Smilšu spēles terapijas lietotājas) priekšlasījums.
 • 2.Gunas Bergas (Junga analītiskās psihoterapeites, Smilšu spēles terapeites) un Līgas Rāviņas (Ģimenes sistēmiskās psihoterapeites, Smilšu spēles terapeites) iespaidi par Starptautiskās Smilšu spēles terapijas biedrības kongresa Venēcijā „Maska: slēpšanās un atklāšanās spēle mainīgajā pasaulē”
 • 3.„Masku tradīcijas Latvijā”, Ineses Rukas (Junga analītiskās psihoterapeites apmācībā) priekšlasījums.
 • 4. „Masku tradīcijas Krievijā” (Alla Šelgunova, Kaliningrada).


Alla Šelgunova referāta lasīšanas laikā
Guna Berga un Līga Rāviņa dalījā iespaidos par 23. ISST kongresu Venēcijā.
2013.gada septembrī, Rīgas Athitektu nama telpās, notika Monikas Heinzel-Jungenas seminārs ar nosaukumu “Izelpot sāpi ...”.
Monika 2013., 1 – Monika Heinzel-Jungena ar Veru Ščerbakovu un Āriju Servutu semināra telpās
Monika 2013., 2 – Monikas Heinzel-Jungēnas vadītās supervīzijas dalībnieki kopā ar Āriju Servutu un Veras Ščerbakovas prakses telpās
LSST pirmais Vasaras skolas seminārs 2012.gadā augustā, Jūrmalas pilsētas muzeja telpās
2012. gadā vasaras skolas semināra tēma bija: „Mātes-bērna vienotības pārdzīvojums kā galvenais attīstības priekšnoteikums un traumu dziedinošais faktors smilšu spēles terapijā”. Klausītājiem tika piedāvāti Veras Ščerbakovas, Larisas Eķertes un Olgas Skvorcovas referāti.

Iveta Plaviņa, Guna Čače un Vera Ščerbakova – LSST valdes locekles un Vasaras skolas 2012. Organizētājas
Iveta Plaviņa, Guna Čače un Vera Ščerbakova – LSST valdes locekles un Vasaras skolas 2012. Organizētājas
Vasaras skolas 2012.dalībnieki
Guna Čače un Vera Ščerbakova sveic Larisu Eķerti
Guna Čače un Vera Ščerbakova sveic Olgu Skvercovu