LV / EN / RU
Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) atbalsta biedri, smilšu spēles terapijas metodes apmācībā. Alfabētiskā secībā.
Atbalsta biedri apmācībā – atbalsta biedri, kuri apgūst Smilšu spēles terapijas metodi, un apmācības process vēl nav pabeigts.