LV / EN / RU
Valdes locekļu saraksts
  • LĪGA RĀVIŅAValdes priekšsēdētāja. Sertificēta ģimenes sistēmiskā psihoterapeite. Sistēmiskā supervizore. Apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (DGST/ISST). Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite.
  • VERA ŠČERBAKOVA (EX. BATŅA)Valdes priekšsēdētājas vietniece, atbildīgā par starptautisko sadarbību. Junga analītiskā psihoterapeite. Apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (DGST/ISST). Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite.
  • AIJA BAHA-VELVELEValdes locekle, atbildīgā par biedrības finanšu un grāmatvedības jautājumiem. Pedagoģe. Geštaltterapeite. Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja.
  • IRINA KAMINSKAValdes locekle, atbildīgā par organizatorisko darbu un informāciju mājaslapā krievu valodā. Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.
  • VITA KĀRKLIŅAValdes locekle, atbildīgā par biedrības publicitāti. Psihoterapeite. Sertificēta un apmācīttiesīga ģimenes sistēmiskā psihoterapeite. Apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (DGST/ISST). Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite.
  • VITA APSĪTE (EX. KIRILOVA)Valdes locekle, atbildīgā par organizatorisko darbu un elektronisko saziņu. Psiholoģe. Ģimenes psihoterapeite, smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2007.gada.
  • SANITA MENDEValdes locekle, atbildīgā par biedrības mājaslapu. Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.