LV / EN / RU
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS UN PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS NOSACĪJUMI
Smilšu spēles terapijas metodi izveidoja Dora Kalfa, balstoties uz K.G.Junga dzīļu psiholoģiju, ko šobrīd izmanto savā darbā psihologi, psihoterapeiti, ārsti, sociālie darbinieki un sociālie pedagogi visā pasaulē. Tā ir projektīva, nedirektīva metode, kas atšķiras no spēļu terapijas, un balstās uz cilvēka psihei piemītošu spēju veidot simbolus un dod iespēju izstrādāt un dziedināt dvēseles ievainojumus, kam grūti atrast vārdus.
Smilšu spēles terapijas metodi Latvijā ir iespējams apgūt vairākās struktūrvienībās. Visas turpmāk minētās struktūrvienības / pasniedzējas realizē Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (ISST) prasībām atbilstošu tālākizglītības bāzes programmu, kuru ir akceptējusi Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības (LSSTB) valde. Pēc pilnā kursa pabeigšanas absolventiem tiek izsniegta LSST biedrības apstiprināta apliecība par tiesībām integrēt smilšu spēles terapijas metodi savā profesionālajā darbībā.

Tālākizglītības programmu ir tiesīgi vadīt apmācīttiesīgi ISST biedri vai ISST biedri, kuri strādā ISST apmācīttiesīga supervizora vadībā. Lai uzturētu un pilnveidotu smilšu spēles terapijas profesionālos standartus atbilstoši LSST vadlīnijām un tādus, kas saskan ar ISST standartiem, Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam Latvijā ir jāapliecina sava profesionalitāte, izpildot sertifikācijas prasības un iegūstot sertifikātu, ko izsniedz uz 2 vai 5 gadiem (sk. Sertifikācijas nolikumu sadaļā Organizācija). Ik pēc 2 vai 5 gadiem tiek veikta atkārtota sertificēšanās jeb resertifikācija.
Tālākizglītības kurss "Smilšu spēles terapijas teorija un prakse"
Programma ir paredzēta profesionāļiem, kam ir maģistra grāds psihologa, sociālā pedagoga vai sociālā darbinieka specialitātē, kas ir garīgās veselības speciālists, ārsts-psihoterapeits, psihoterapeits vai psihoterapijas speciālists, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem pedagogiem, kuri vēlas apgūt metodi, pētot Junga un smilšu spēles terapijas teorijas pamatus, piedzīvojot smilšu spēles terapijas personīgo procesu un pieredzi, izmantojot šo metodi ikdienas praksē.

Programmas vadītāja: Vera Ščerbakova (Batņa) - Junga analītiķe, Starptautiski sertificēta smilšu spēles psihoterapeite, pasniedzēja un supervizore (TM ISST), Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) prezidente, sarakstījusi grāmatu “Pasaule smiltīs” (2011) par smilšu spēles terapijas teoriju un praksi.

Programmas apjoms: 120 stundas – teorija, 80 stundas – supervīzijas un personīgā pieredze.

Apmācību ilgums: 2,5 gadi.

Programmas struktūra: divu dienu teorētiskie un supervīziju semināri reizi divos mēnešos.

Mācību kursa sākums: 2020. gada 27.-28.martā

Informācija LSST biedrības mājas lapā www.smilsuspeles.lv un www.sandtherapy.lv
Pieteikties var telefoniski 29109220 vai pa epastu: vera.scerbakova@inbox.lv
Tālākizglītības kurss „Smilšu spēles bilžu valoda”
Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūta AICINĀJUMS apgūt tālākizglītības kursu “Smilšu spēles bilžu valoda” kā smilšu spēles terapijas metodi, kas balstās uz Doras Kalfas, K.G. Junga dzīļu psiholoģijas un humānistiskās psiholoģijas atziņām, lai varētu integrēt smilšu spēles terapijas metodi savā profesijā.

Kursa apjoms: 120 apmācības stundas - 2,5 gadi - (no tām 50 stundas dzīļu psiholoģijas studijas),
Gadā 4 divu dienu semināri, mācību laikā 80 supervīzijas stundas, pašpieredze, kazuistikas un simbola darbs.

Pieteikties līdz 2019.g. decembrim.

Pasniedzējas:
  • Iveta Pļaviņa - Apmācīttiesīga ģimenes un smilšu spēles psihoterapeite (ISST), supervīzore, ārste-psihoterapeite.
    dr.ivetaplavina@gmail.com
  • Maija Biseniece - Apmācīttiesīga ģimenes un smilšu spēles psihoterapeite (ISST), supervīzore.
    maija.biseniece@lu.lv


Vairāk informācijas par pasniedzējiem