LV / EN / RU
VERA Ščerbakova
Vera Ščerbakova (Batņa), Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) sertificēta Junga analītiskā terapeite, Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrības (LJAB) Junga analītiķe, Starptautiski sertificēta smilšu spēles psihoterapeite, pasniedzēja un supervizore, Teaching Member of International Society for Sandplay Therapy (ISST TM), sarakstījusi grāmatas “Rosinot bērna iekšējo pasauli” un “Pasaule smiltīs”, Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūta valdes locekle un Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centra direktore, kopš 2012.gada Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) prezidente un kopš 2018.gada LSST pārstāve ISST valdē.

Vera Ščerbakova smilšu spēles terapiju sāka apgūt pie smilšu spēles terapijas pamatlicējas Doras Kalfas (Dora M. Kalff) skolnieces Džūnas Atertones (June Atterton) 1998. gadā Sankt-Pēterburgā, 2000. gadā turpināja izglītoties pie Doras Kalfas skolnieces Lindes fon Keizerlinkas (Linde von Keyserlingk) Latvijā.

Vera Ščerbakova aktīvi darbojas kā pasniedzēja Latvijā un citās valstīs, piedalījusies Smilšu spēles apmācības programmā Ukrainā, vadījusi ilgtermiņa mācību kursu Kaļiningradā, strādā ar grupām Sankt-Pēterburgā un Maskavā.

Latvijā Vera Ščerbakova pasniedz bāzes izglītības programmu “Smilšu bildes simboliskā valoda” Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūtā un autorprogrammu “Veras Ščerbakovas smilšu spēles terapijas meistarklases” Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrā.

Veras Ščerbakovas autorprogramma ir paredzēta bāzes programmas smilšu spēles terapijā absolventiem.

Aicinājums pieteikties studijām VERAS ŠČERBAKOBAS (BATŅAS) MEISTARKLASĒ
Programmas struktūra: Mācību laikā tiek paredzēti divu dienu teorētiskie semināri un supervīziju semināri, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja padziļināt savas zināšanas smilšu spēles terapijā un Junga analītiskajā psiholoģijā, analizēt klīnisko gadījumu piemērus un dalīties pieredzē.

Programmas saturs:
  • Klīniski-teorētiskā daļa: psihes struktūra un dimanika K.G.Junga teorijā; personības attīstība Junga un smilšu spēles terapijas teorijā; smilšu spēles terapeitiskās iedarbības teorētiskā izpratne: Ego-Patības attiecību dinamika smilšu spēles terapijas procesā; agresijas izpausmes līmeņi un transformācija smilšu spēles terapijas procesā; terapeitisko attiecību izpratne K.G.Junga teorijā, kontrtransferenses izmantošana kā svarīga terapeitiskā procesa sastāvdaļa.
  • Kultūrvēsturiskā daļa: Junga analītiskās terapijas saturiskais lauks; psihisko procesu izpratne izmantojot mitoloģijas un etnogrāfijas atziņas; mīti un pasakas kā kolektīvās psihes procesu atspoguļojums.
  • Supervīzijas smilšu spēles terapijā.


Pabeidzot mācības dalībnieki saņems Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centra apliecības. Mācību laikā iegūtie kredītpunkti tiks ieskaitīti sertificētu LSST smilšu spēles terapijas lietotāju resertifikācijā, kā arī ISST sertifikācijā. Tiem, kuri vēlas rakstīt lielo darbu sertifikācijai ISST, saņems palīdzību darba gatavošanā.

Meistarklases kursa sākums: 2019.gada 25.janvārī.

Var pieteikties rakstot vera.scerbakova@inbox.lv, vai zvanot 29109220.