LV / EN / RU
JAUNAS APMĀCĪBU GRUPAS
Tālākizglītības kurss
"Smilšu spēles terapijas teorija un prakse"

Programma ir paredzēta profesionāļiem, kam ir maģistra grāds psihologa, sociālā pedagoga vai sociālā darbinieka specialitātē, kas ir garīgās veselības speciālists, ārsts-psihoterapeits, psihoterapeits vai psihoterapijas specialists, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem pedagogiem, kuri vēlas apgūt metodi, pētot Junga un smilšu spēles terapijas teorijas pamatus, piedzīvojot smilšu spēles terapijas personīgo procesu un pieredzi, izmantojot šo metodi ikdienas praksē.


Programmas vadītāja: Vera Ščerbakova (Batņa)
Junga analītiķe, Starptautiski sertificēta smilšu spēles psihoterapeite, pasniedzēja un supervizore (TM ISST), Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) prezidente, sarakstījusi grāmatu “Pasaule smiltīs” (2011) par smilšu spēles terapijas teoriju un praksi.Programmas apjoms: 120 stundas – teorija, 80 stundas – supervīzijas un personīgā pieredze

Apmācību ilgums:2,5 gadi

Programmas struktūra:Divu dienu teorētiskie un supervīziju semināri reizi divos mēnešos

Mācību kursa sākums:2021.gada 23.-24.aprīlī

Pieteikšanās:Telefoniski 29109220 vai pa epastu: vera.scerbakova@inbox.lv


Informācija LSST biedrības mājas lapā www.smilsuspeles.lv un www.sandtherapy.lv

Jauna apmācību grupa programmā "Smilšu spēles bilžu valoda."
“Smilšu spēles bilžu valoda”
AICINĀJUMS apgūt tālākizglītības kursu “Smilšu spēles bilžu valoda” kā smilšu spēles terapijas metodi, kas balstās uz Doras Kalfas, K.G. Junga dzīļu psiholoģijas un humānistiskās psiholoģijas atziņām, lai varētu integrēt smilšu spēles terapijas metodi savā profesijā.

Kursa apjoms: 120 apmācības stundas – 2,5 gadi-(no tām 50 stundas dzīļu psiholoģijas studijas), Gadā 4 divu dienu semināri , mācību laikā 80 supervīzijas stundas, pašpieredze, kazuistikas un simbola darbs.

Pieteikties līdz 30. septembrim 2019.g. e-pastā vai mājaslapā smilsuspelegimene.lv

Pasniedzējas:
  • Iveta Pļaviņa
    dr.ivetaplavina@gmail.com
    Apmācīttiesīga ģimenes un smilšu spēles psihoterapeite (ISST), supervīzore, ārste-psihoterapeite.
  • Maija Biseniece
    maija.biseniece@lu.lv
    Apmācīttiesīga ģimenes un smilšu spēles psihoterapeite (ISST), supervīzore