LV / EN / RU
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS UN PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS NOSACĪJUMI
Smilšu spēles terapijas metodi izveidoja Dora Kalfa, balstoties uz K.G.Junga dzīļu psiholoģiju, ko šobrīd izmanto savā darbā psihologi, psihoterapeiti, ārsti, sociālie darbinieki un sociālie pedagogi visā pasaulē. Tā ir projektīva, nedirektīva metode, kas atšķiras no spēļu terapijas, un balstās uz cilvēka psihei piemītošu spēju veidot simbolus un dod iespēju izstrādāt un dziedināt dvēseles ievainojumus, kam grūti atrast vārdus.
Smilšu spēles terapijas metodi Latvijā ir iespējams apgūt vairākās struktūrvienībās. Visas turpmāk minētās struktūrvienības / pasniedzējas realizē Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (ISST) prasībām atbilstošu tālākizglītības bāzes programmu, kuru ir akceptējusi Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības (LSSTB) valde. Pēc pilnā kursa pabeigšanas absolventiem tiek izsniegta LSST biedrības apstiprināta apliecība par tiesībām integrēt smilšu spēles terapijas metodi savā profesionālajā darbībā.

Tālākizglītības programmu ir tiesīgi vadīt apmācīttiesīgi ISST biedri vai ISST biedri, kuri strādā ISST apmācīttiesīga supervizora vadībā. Lai uzturētu un pilnveidotu smilšu spēles terapijas profesionālos standartus atbilstoši LSST vadlīnijām un tādus, kas saskan ar ISST standartiem, Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam Latvijā ir jāapliecina sava profesionalitāte, izpildot sertifikācijas prasības un iegūstot sertifikātu, ko izsniedz uz 2 vai 5 gadiem (sk. Sertifikācijas nolikumu sadaļā Organizācija). Ik pēc 2 vai 5 gadiem tiek veikta atkārtota sertificēšanās jeb resertifikācija.
BĀZES APMĀCĪBU PROGRAMMA „Smilšu spēles bilžu valoda”
Kursa ilgums: 2 gadi
Kursa apjoms: 120 teorētiskās stundas (no tām 50 stundas Junga analītiskā psiholoģija), 80 supervīzijas stundas un pašpieredze

Latvijā smilšu spēles terapijas metodes bāzes apmācības programmu realizē:
 • Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts, pasniedzējas

  - Maija Biseniece
  - Iveta Pļaviņa

  Pieteikties grupā pie Maijas Bisenieces un Ivetas Pļaviņas e-pastā: maija.biseniece@lu.lv un ivetaplavina@inbox.lv vai telefoniski Maija 29188174, Iveta 29408985.

  -Līga Rāviņa

  Pieteikties grupā pie Līgas Rāviņas e-pastā: liga.ravina@inbox.lv, vai pa mob.telefonu +371 29117049

 • Analītiskās psiholoģijas un smilšu spēles terapijas centrs, pasniedzēja

  - Vera Ščerbakova

  Pieteikties grupā pie Veras Ščerbakovas (ex.Batņas) e-pastā: vera.batna@yahoo.com vai vera.scerbakova@inbox.lv un telefoniski 29109220. Sk. mājas lapu: www.sandplaytherapy.lv

 • Pasniedzēja Vita Kārkliņa

  Pieteikties grupā pie Vitas Kārkliņas e-pastā: vita.karklina2000@inbox.lvVairāk informācijas par pasniedzējiem