LV / RU
Valdes locekļu saraksts
  • Valdes priekšsēdētāja Vera Ščerbakova (Batņa) (Junga analītiskā psihoterapeite. Apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (DGST/ISST). Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite. Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūta direktore)
  • Valdes priekšsēdētājas vietniece Guna Berga (psiholoģe. Junga analītiskā psihoterapeite. Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite)
  • Valdes locekle, atbildīgā par grāmatvedības jautājumiem Guna Čače (Psiholoģe. Junga analītiskā psihoterapeite apmācībā. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2007.g.)
  • Valdes locekle, atbildīgā par izglītības jautājumiem Aivita Kauliņa (Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.)
  • Valdes locekle, atbildīga par sadarbību Latvijā Ilva Dandzberga (Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g)
  • Valdes locekle, atbildīgā par starptautisko sadarbību Iveta Pļaviņa (sertificēta ārste psihiatre. Sertificēta un apmācīttiesīga ģimenes psihoterapeite. Sistēmiskā supervizore. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja kopš 2007.g.)
  • Valdes locekle, lietvedis-sekretārs Līga Bernāte (psiholoģe, psihoterapeite. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.)