LV / EN / RU
LĪGA RĀVIŅA
līga rāviņa
Sistēmiskā ģimenes psihoterapeite (Osnabrukas universitātes un Latvijas Pēcdiploma apmācības un Kvalifikācijas Celšanas institūta sertifikāts - 1999), apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (Vācijas Smilšu spēles terapijas biedrības sertifikāts - 2012 un Atraptautiskās smilšu spēles asociācijas sertifikāts - 2018), supervīzore (Esenes Sistēmiskās supervīzijas un organizāciju attīstības institūta sertifikāts - 2011).

Esmu kļuvusi par to, kas es esmu, pateicoties maniem skolotājiem. Pirmie skolotāji, kas man deva ievirzi psihoterapeites darbā bija Anita Plūme un Māris Siliņš Latvijas Ģimenes centrā pagājušā gadsimta 90os gados. Ļoti nozīmīga loma manā profesionālajā ceļā bija maniem skolotājiem Lindei fon Keizerlinkai un Hartmutam Kirstem fon Keizerlinkam, pie kuriem apguvu ģimenes psihoterapeites profesionālās prasmes. Viņu īpaši izsmalcinātā mīlestības piepildītā spēja uztvert pasauli un cilvēkus atstāja neizdzēšamu iespaidu uz manām spējām izprast savus klientus.

Strādāju kā ģimenes un smilšu spēles psihoterapeite un supervizore savā praksē Saulkrastos.Vadu smilšu spēles apmācību grupas kopš 2010.gada.

Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas Institūta Tālākizglītības programmā „Smilšu spēles bilžu valoda” pie manis var pieteikties pa e-pastu liga.ravina@inbox.lv vai mob.tel. +371 29117049.
SMILŠU SPĒLES TERAPIJAS MĀCĪBAS
Smilšu spēles terapijas metodes apmācība paredzēta palīdzošajās profesijās strādājošiem speciālistiem ar maģistra grādu pedagoģijā, psiholoģijā, sociālajā darbā un pedagoģijā, psihoterapeitiem, ārstiem. Apmācības ilgums – 2 gadi, iekļaujot teorētiski praktiskās nodarbības, grupas un individuālās supervīzijas un pašpieredzi, kā arī individuālo izpētes darbu. Apmācību apguve tiek apliecināta ar L.fon Keizerlinkas „Smilšu spēles terapijas institūta” apliecību.

Pieteikties grupā pie Līgas Rāviņas e-pastā: liga.ravina@inbox.lv, vai pa mob.telefonu +371 29117049